Hệ thống trắc nghiệm "UEd-CAT 1.0"

Hệ thống trắc nghiệm thích ứng tự động đánh giá kết quả của người học trên máy tính theo cách hiệu quả nhất

c44c0396afa58bd984e1317492509ac1.jpg

TOÁN 10

1 đề trắc nghiệm thích nghi

TOÁN 10

Đối tác - khách hàng

Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3